Regulamin sklepu internetowego

od 25.12.2014

www.yasumi.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym, pod adresem www.sklep.yasumi.pl.

 2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest Yasumi POLSKA spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Kopernika 13, 62 – 800 Kalisz, wpisanej do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000963759, NIP 618 207 26 45, REGON 300730901, poczta e-mail: biuro@yasumi.pl, tel.+48 62 501 38 71

 3. Regulamin jest udostępniany w sposób stały na stronie internetowej www.yasumi.pl zapewniający Użytkownikom możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści, w tym wydrukowania lub zapisania na nośniku w każdym momencie.

Przedmiot świadczenia

 1. Pod adresem www.yasumi.pl prowadzony jest sklep internetowy, w którym dokonywać zakupów mogą osoby fizyczne i osoby prawne, w tym w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W sklepie dostępne są produkty kosmetyczne i urządzenia stosowane w branży kosmetycznej.

 2. Opis poszczególnych produktów zamieszczony jest przy każdym z produktów oferowanych w sklepie.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Warunki dokonywania zakupów

  1. W celu dokonania zakupów detalicznych niezbędna jest rejestracja na sklepie internetowym.

  2. Dla osób fizycznych oraz prawnych związanych z branżą kosmetyczną, istnieje możliwość zarejestrowania konta klienta jako konto profesjonalisty. Dla osób posiadających konto profesjonalisty udzielane są specjalne rabaty na wybrane produkty. W celu uzyskania konta profesjonalisty jest: zarejestrowanie konta klienta w sklepie yasumi.pl, przesłanie skanu dokumentów podmiotu zawierających dane podmiotu tj. NIP, REGON, numer wpisu lub rejestru jeżeli podmiot podlega rejestracji, a także potwierdzających prowadzenie działalności związanej z branżą kosmetyczna oraz dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia kosmetycznego (ewentualnie zaświadczenie o pobieraniu nauki w placówce edukacyjnej o profilu kosmetycznym) na adres sklep@yasumi.pl, lub kserokopię dokumentu na adres Yasumi, ul. Wrocławska 183, 62-800 Kalisz. Po zweryfikowaniu dokumentów przez nasz personel, Państwa konto Klienta zostanie przekształcone w konto Profesjonalne, a dostęp do rabatów i artykułów profesjonalnych zostanie otwarty, złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych na potrzeby związane z rejestracją konta klienta

  1. Osoby, które zarejestrowały konto profesjonalisty, uzyskują również dostęp do profesjonalnych wersji kosmetyków i urządzeń, stworzonych pod kątem wykorzystania w gabinetach kosmetycznych.

  2. Utworzenie zarówno konta klienta jaki i konta profesjonalisty jest bezpłatne.

Sposób i warunki zapłaty oraz spełnienia świadczenia

 1. Zapewnia się możliwość wnoszenia opłat za produkty, następującymi metodami: gotówką płatność w siedzibie firmy Kalisz 62-800, ul. Wrocławska 183, przelewem, pobraniem, kartą

  1. Wszystkie oferowane produkty, zawierają informację o cenie, a nadto w przypadku przejścia do zakupów klient obowiązany jest do zaakceptowania komunikatu oznaczonego treścią „obowiązek zapłaty”. Kupujący uzyskuje również informacje o terminie wymaganej zapłaty w zależności od wybranej metody płatności.

  2. Wszystkie ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez zamawiającego.

  3. Przed zaakceptowaniem obowiązku zapłaty kupujący informowany jest o całkowitej cenie zakupu wraz ze wszelkimi kosztami, w tym kosztami przesyłki.

  4. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT lub paragon. Na podstawie paragonu możemy wystawić fakturę VAT tylko w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu.

  5. Korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem strony www.yasumi.pl nie wymaga wnoszenia przez użytkownika kaucji, bądź innych gwarancji finansowych.

  6. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia niezbędny do skompletowania zamówionych produktów i realizacji wysyłki. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia będzie dłuższy niż podany przy produkcie personel sklepu internetowego kontaktuje się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić inną propozycję terminu realizacji zamówienia.

  7. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu tj. odnotowania wpłaty na konto bankowe prowadzącego sklep internetowy.

  8. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Firma kurierska DPD lub Paczkomaty Inpost, gdzie termin dostawy wynosi co do zasady od 2 do 4 dni roboczych po wydaniu z magazynu.

  9. Koszt dostawy Kurier 18 zł niezależnie od formy płatności (przelew, pobranie) dla paczki do 30 kg.

   Koszt dostawy Paczkomat 9,99 zł dla paczki do 10 kg., gdzie termin dostawy wynosi co do zasady od 2 do 4 dni roboczych po wydaniu z magazynu.

  10. Płatność kartą operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Warunki techniczne

 1. Świadczący usługi zastrzega możliwość zawieszenia lub przerwania działalności portalu lub usługi jedynie ze względów technicznych. O koniecznych i planowanych przerwach technicznych Użytkownicy będą poinformowani za pośrednictwem kont indywidualnych, a Świadczący Usługi zapewnia, że celem zminimalizowania ich skutków przerwy występowały będą w godzinach nocnych.

 2. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Świadczący Usługi dołoży wszelkich starań, celem niezwłocznego przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.

 3. Świadczący Usługi nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy lub niemożliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności systemu z powodu niewłaściwego sprzętu wykorzystywanego przez Użytkownika.

Zasady odstąpienia od umowy i postępowanie reklamacyjne

 1. Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta bądź osobę trzecią przez niego wskazaną inna niż przewoźnik, bądź w przypadku wielu rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części w ramach danego zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W celu odstąpienia od umowy, konsument obowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane z zwrotu rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument obowiązany jest do zwrotu rzeczy bezpośrednio do prowadzącego sklep na adres podany w ust. I.2 niezwłocznie, nie późniejniż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Prowadzący sklep obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane prze niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Prowadzący sklep nie jest obowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez prowadzącego sklep.

 2. Świadczący Usługi odpowiedzialny jest względem Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, nabytych przez Użytkownika usług za pośrednictwem www.yasumi.pl
  w zakresie uregulowanym treścią art. 556 i następne kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku uzasadnionych reklamacji dotyczących wad nabytych usług, Świadczący Usługi w pierwszej kolejności zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wady, bądź w zależności od rodzaju wady dostarczy usługę wolną od wad.

 4. Użytkownik ma możliwość zgłaszania reklamacji w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem portalu www.yasumi.pl , bezpośrednio do prowadzącego sklep internetowy, na adresy podane w ust. I.2 Regulaminu. .

 5. W reklamacji zgłaszający winien wskazać i opisać zwięźle zdarzenie będące przyczyną reklamacji oraz podać swój adres -email.

 6. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie wymagane elementy, o których mowa w ust. 2. Sposób rozpatrzenia reklamacji, przesyłany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo likwidacji osobistego konta na stronie internetowej

Zwroty i reklamcje

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maj 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

 2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nie używanego, nieuszkodzonego i zabezpieczonego jak w oryginalnym opakowaniu. Wskazane byłoby dostarczenie do sprzedawcy dowodu zakupu danego towaru (podesłanie faktury lub paragonu).

 3. Gwarantujemy zwrot wartości produktu.

 4. Wszystkie zwroty lub reklamacje należy wysyłać na adres: YASUMI POLSKA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 183 62-800 Kalisz.

 5. Zwroty lub reklamacje należy wysyłać listami poleconymi, kurierem bądź dostarczyć do siedziby firmy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela, nie dotyczy to wad ukrytych towaru.

 7. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie wymagane elementy. Sposób rozpatrzenia reklamacji, przesyłany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 8. Pieniądze należne za zwracany towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 10 dni roboczych.

Ochrona danych osobowych

 1. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych obejmujących adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres.

 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze. zm.), jest prowadzący sklep.

 3. Dane osobowe podane dobrowolnie, przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /DzU z 2002.101.926/ i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /DzU 2002.144.1204/.

 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia w ramach portalu www.yasumi.pl, oraz po uzyskaniu odrębnej zgody na cele marketingowe związane z działalnością sklepu.

 5. Prowadzący sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym, o których mowa w 36 – 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 6. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Postanowienia końcowe

 1. Logotypy i treści zamieszczone na stronie internetowej www.yasumi.pl objęte są autorskimi prawami majątkowymi należącymi do Świadczącego Usługi lub osób trzecich i podlegają ochronie.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.yasumi.pl.

 3. Zmiany Regulaminu, wprowadzane są poprzez umieszczenie na stronie www.yasumi.pl z zachowaniem terminu co najmniej 14 dni od dnia opublikowania, do dnia wejścia w życie. Każdorazowo dla zamawiającego obowiązywać będą regulacje obowiązujące w chwili składania przez niego zamówienia i w odniesieniu do danego zamówienia. Wcześniejsze wersje Regulaminu dostępne są również na stronie www.yasumi.pl.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązuje, w tym przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.

 5. Prowadzący sklep stosuje się do kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, który udostępnia się do zapoznania - dobra praktyki konsumenckie.pdf

 6. W razie sporu powstałego w związku z zamówieniem dokonanym za pośrednictwem strony www.yasumi.pl , podjęte zostaną kroki celem pozasądowego jego rozwiązania za pośrednictwem procedury reklamacyjnej zgodnie z ust. VI. W przypadku nierozwiązania sporu drogą pozasądową przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwymi polskimi sądami powszechnymi.