Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maj 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

 2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nie używanego, nieuszkodzonego i zabezpieczonego jak w oryginalnym opakowaniu. Wskazane byłoby dostarczenie do sprzedawcy dowodu zakupu danego towaru (podesłanie faktury lub paragonu).

 3. Gwarantujemy zwrot wartości produktu.

 4. Wszystkie zwroty lub reklamacje należy wysyłać na adres: YASUMI POLSKA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 183 62-800 Kalisz.

 5. Zwroty lub reklamacje należy wysyłać listami poleconymi, kurierem bądź dostarczyć do siedziby firmy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela, nie dotyczy to wad ukrytych towaru.

 7. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie wymagane elementy. Sposób rozpatrzenia reklamacji, przesyłany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 8. Pieniądze należne za zwracany towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 10 dni roboczych.

Odbiór zużytego sprzętu 

Zadbaj o środowisko z YASUMI i skorzystaj z usługi odbioru zużytego sprzętu.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

 1. Zgodnie z rt. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny.

Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego. Warunkiem zwrócenia zużytego sprzętu jest przygotowanie go przez Ciebie, do wysyłki. Należy sprzęt spakować i zgłosić do nas poprzez formularz - odbiór zużytego sprzętu

Po otrzymaniu takiej informacji my zajmiemy się resztą i zlecimy wysyłkę nowego sprzętu i odbiór starego.

Koszt połączenia: opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy Netia S.A. lub zgodnie z opłatą przewidzianą przez operatora sieci komórkowej

Protokół zgłoszenia reklamacji

Wzór odstąpienia od umowy